Tin tức

Hòa Thành: Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

TRẦN MINH NHỰT
24/02/2022

Trong năm 2021, Thị xã huy động trên 226 tỉ đồng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ mục tiêu hơn 47 tỉ đồng; vốn do doanh nghiệp và huy động cộng đồng dân cư đóng góp gần 42 tỉ đồng; vốn vay từ các tổ chức tín dụng hơn 137,2 tỉ đồng.  

Từ các nguồn vốn huy động, Thị xã phân bổ đầu tư xây dựng 24 công  trình đường giao thông nông thôn, cải tạo cơ sở vật chất thiết chế văn hóa các ấp và sửa chữa nâng cấp trụ sở UBND xã Long Thành Nam… Đến cuối năm 2021, Thị xã có 2 xã Long Thành Nam và Trường Tây được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn  mới nâng cao. Đến nay trên địa bàn có 3 xã nông thôn mới nâng cao. 

Năm 2022, Thị xã đề ra mục tiêu phấn đấu xây dựng xã Trường Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

Duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới nâng cao đối với 3 xã Trường Đông, Trường Tây, Long Thành Nam và xây dựng nông thôn mới theo kiểu mẫu, gắn với cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Võ Liêm

Nguồn : https://baotayninh.vn/

Viết bình luận của bạn:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: